Aan de slag met draagvlak

Draagvlak organiseren

Adviesbureau Windhart is gespecialiseerd in het opzetten van burgerparticipatie en het organiseren van draagvlak voor duurzame energieprojecten. Acceptatie en een positieve houding dwing je niet af, daarvoor moet je de juiste voorwaarden creëren. 

Windhart doet niet aan projectontwikkeling en kan hierdoor als onafhankelijke partij adviseren over communicatie en participatie.

Maatwerk

Alle partijen die zich met duurzame energieprojecten bezig houden hebben hun eigen vragen en behoeftes. Adviesbureau Windhart kent de verschillende partijen, hun doelen en hun rollen.

Windhart biedt altijd maatwerk in haar advieswerk. Hieronder staan een aantal voorbeelden van situaties waarin Windhart kan adviseren.

Gemeentes
Projectontwikkelaars
Burgerinitiatieven
Regie

De provincie heeft de locaties voor windenergie vaak al aangewezen. Hoe leidt u een windproject zonder al teveel gedoe in goede banen, waarbij u zelf de regie in handen houdt? 

 

Draagvlak

Een projectontwikkelaar heeft zich gemeld en wil in uw gemeente een windpark ontwikkelen. Draagvlak van de bevolking is wat u betreft een voorwaarde. 
Hoe kunt u burgerparticipatie opzetten in uw gemeente? 

 

Ik geef advies op maat over omgevingscommunicatie en burgerparticipatie, met de lokale situatie als uitgangspunt.

Politiek

De locatie ligt zo goed als vast, de wethouder vindt het een goed idee. Nu de bewoners nog. En niet te vergeten: de gemeenteraad. Hoe pakt u dit aan?

 

Gedragscode

Om draagvlak en burgerparticipatie voor uw windproject te organiseren wilt u werken volgens de gedragscode draagvlak en participatie wind op land. Wie kan u daarbij helpen?

 

Ik geef advies over het toepassen van de gedragscode draagvlak en participatie wind op land. De projecten waaraan ik meewerkte verliepen al volgens de gedragscode, nog voordat hij van toepassing was. Daarnaast geef ik lobbyadvies en organiseer ik positieve informatie-avonden. 

Leefbaarheid

U ziet de voordelen wel van een windpark en een groot zonnepark. Het helpt bijvoorbeeld mee om als dorp of stad onafhankelijk te worden op het gebied van energie en het kan een bijdrage leveren aan de leefbaarheid. 
Hoe zorgt u ervoor dat deze voordelen tussen de oren van de bewoners komen?

 

Medestanders vinden

U heeft een prachtig plan voor een duurzaam energieproject, maar hoe krijgt u voldoende mensen mee? En hoe komt u aan tafel bij de gemeente? 

 

Ik breng partijen bij elkaar, adviseer over de communicatie en help mee met het opbouwen van organisaties en het versterken van achterban.

 

Windhart hanteert speciaal voor burgerinitiatieven een gereduceerd tarief.
Neem contact op voor meer informatie.

 

NIEUW: Arrangement windenergie en draagvlak bij 11Beaufort wind & energy expericence. Doe mee met mijn workshop over windenergie en lokaal draagvlak   en beleef aansluitend het grootste windpark van Nederland.

Adviesbureau Windhart kunt u inschakelen voor: 

 

 • Advies over het betrekken van bewoners op een positieve manier
   

 • Communicatieplannen en lobbyadvies
   

 • Advies i.v.m. de gedragscode draagvlak en participatie wind op land
   

 • Het organiseren van bijeenkomsten:
  -informatie- en discussiebijeenkomsten 
  -kennissessies over windenergie

  -excursie naar een windpark

   

 • Workshops en presentaties over draagvlak en burgerparticipatie
   

 • Speciaal voor burgerinitiatieven: advies en/of workshops over het organiseren en versterken van achterban en het werven van leden.

 

Windhart

communicatie
burgerparticipatie

draagvlak

Adviesbureau Windhart KvK-nummer: 65179269, info@windhart.nl, tel 06-19616301