Liesje Harteveld

Draagvlak en burgerparticipatie

 

Liesje Harteveld heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het organiseren van draagvlak voor windenergie.  Ze deed hier niet alleen onderzoek naar, maar werkte ook met de voeten in de klei aan draagvlak voor windprojecten. Ze heeft hierbij direct kunnen ervaren dat het participeren van bewoners een windproject enorm vooruit helpt.

 

In Friesland ondersteunde Harteveld bij het lobby en advieswerk van de Friese Milieufederatie. Daarnaast onderzocht ze de mogelijkheden voor burgerparticipatie en draagvlak voor wind op land in Friesland. Dit onderzoek lag aan de basis van het project Fryslân foar de Wyn van de Friese Milieufederatie, Platform Duurzaam Friesland en Comité Hou Friesland Mooi.

 

Vervolgens werkte ze voor Milieudefensie met Project A15 aan draagvlak voor windprojecten langs de A15. Dit deed ze samen met bewoners, lokale burgerinitiatieven, projectontwikkelaars en windcoöperaties.

Brochure 'Voor de wind' 

Harteveld is auteur van de Milieudefensie brochure 'Voor de wind! Hoe je de handen op elkaar krijgt voor windenergie.'  Deze brochure staat vol praktische tips en tricks over burgerparticipatie en draagvlak. Deze tips gelden natuurlijk voor alle duurzame projecten waar je veel mensen voor nodig hebt.

Klik op de afbeelding om de borchure te downloaden.

 

 

 

Moed

 

"Mijn ervaring is dat de meeste partijen die aan de slag willen met een windpark huiverig zijn om met hun plan naar buiten te komen. Ze zijn bang voor weerstand en gedoe. Daardoor wachten ze te lang met communiceren.

Ik heb de moed om wèl snel die eerste stap te zetten. Ik geloof in de dialoog. Als je die eerste communicatie met de omgeving op een positieve manier aanpakt dan zie je dat bewoners juist heel betrokken zijn en constructief mee willen doen.

Op die manier zorg je ervoor dat duurzame energieprojecten succesvol zijn." 

Projecten

 

Windhart

communicatie
burgerparticipatie

draagvlak

Adviesbureau Windhart KvK-nummer: 65179269, info@windhart.nl, tel 06-19616301