Projecten en opdrachtgevers

ODE Decentraal

Coördinator ODE Decentraal

Redactielid en eindredacteur WindNieuws, hèt onafhankelijke vakblad over windenergie

Reactielid en eindredacteur Bode, het ledenblad van ODE Decentraal

Opfrissen teksten website ODE Decentraal

PvdA Drenthe 

Workshop over lokale duurzame energie-initiatieven

Evenement HIER Opgewekt 2016

Bijdrage over communicatie en draagvlak tijdens de workshop 'In vier stappen naar een coöperatief windproject'.

 

Provincie Gelderland CoP Werkplaats burgerwindprojecten

Workshop hoe mobiliseer je een gebied voor een kansrijk burgerwindpark.

Windpark Windkr-acht Kampen

Organiseren open winddag 2016


Natuur en Milieufederatie Limburg
Workshop leden werven en organisatieopbouw

Coöperatie Zuidenwind
Workshop leden werven en organisatieopbouw

Provincie Zuid-Holland
Workshops draagvlak en burgerparticipatie windenergie tijdens Energienetwerkdag Zuid-Holland Bruist

 

Hogeschool Van Hall-Larenstein

Gastlessen over draagvlak en burgerparticipatie 

Milieudefensie 

Schrijven brochure ‘Voor de Wind! Hoe je de handen op elkaar krijgt voor windenergie.’ 
Slotbijeenkomst Project A15

 

Project A15: 

Windpark Overbroek 

Communicatieadvies

Positieve informatiebijeenkomsten
Organiseren medestanders windpark
Lobby bij gemeente
Excursie naar windpark
Presentatie windenergie en burgerparticipatie 

 

Windpark Betuwewind 

Lobby bij gemeente
Positieve informatiebijeenkomsten 

Communicatieadvies 

Organiseren publieksactie: windportretten op de markt 

 

Windenergie gemeente Barendrecht 

Lobby bij gemeente 

Presentatie windenergie en burgerparticipatie 

Organiseren burgerinitiatiefgroep met lokale ondernemers en burgers 

Communicatie- en organisatieadvies 

 

Drechtse Wind

Communicatie- en organisatieadvies 

Workshops:

versterken en vergroten achterban
burgerparticipatie bij windenergie 

Windpark Nijmegen-Betuwe
Wereldrecord Levende windmolen
Windfestival

Friese Milieufederatie

Onderzoek naar mogelijkheden draagvlak en burgerparticipatie windenergie in Friesland
Organiseren mini symposium Wind op (Fries)land

foto: hover-eye

Windhart

communicatie
burgerparticipatie

draagvlak

Adviesbureau Windhart KvK-nummer: 65179269, info@windhart.nl, tel 06-19616301